Walne, sprawozdawcze zebranie KS ,,BORBUL”

W dzisiejszym dniu 22-01-2022 odbyło się Walne, sprawozdawcze zebranie KS ,,BORBUL” Borne Sulinowo sumujące rok 2021. Przy gremium 17 na 24 członków mogliśmy podsumować rok 2021. Były rozmowy bardzo merytoryczne, poruszaliśmy wiele wątków w działalności klubu (ale raczej zgodni przy podejmowaniu najważniejszych decyzjach w sprawie klubu). Z nowym zapałem ruszymy w 2022 r.

Mam przyjemność poinformować o rankingu klubowym:

  1. Zdzisław Dura
  2. Tadeusz Datta
  3. Bogusław Guzdek
  4. Anna Zych
  5. Kamil Więcek

Klub w rankingu PZP_PZS na 2021 zajmuje 28 miejsce.

Wszystko to dzięki pracy, treningów i samozaparcia.

BORBUL to fantastyczny klub: gościnny, mający zaplecze do organizowania turniejów, z miejscami do noclegu (Hostel 4 Pory Roku).