TUR – „CZTERY PORY ROKU” II EDYCJA 2022

REGULAMIN
TURU – „CZTERY PORY ROKU”
II EDYCJA 2022

Organizator: K.S. „BORBUL” Borne Sulinowo. Waldemar Schulz, Bogusław Guzdek.

Miejsce przeprowadzenia TURU: Borne Sulinowo ul. Wojska Polskiego 16

Typ TURU: Dublety – Rankingowy – Szwajcar 7 rund bez dodatkowego rzutu.

Wpisowe: 25 zł od uczestnika.

NAGRODY: W każdym turnieju; I miejsce (Puchary); II, III miejsca (medale); IV, V, VI miejsca (dyplomy)

Finał TURU po podsumowaniu wszystkich czterech turniejów nagrody pieniężne, za zajęte miejsca; I, II, III, IV, V, VI, Puchary dla zwycięskiego zespołu w klasyfikacji ogólnej.

TUR składa się z czterech turniejów pod nazwa:

I turniej: „Wiosna” data 27.03.2022r.
II turniej: „Lato” data 18.06.2022r.
III turniej: „Jesień” data 09.10.2022r.
IV turniej (finał): „Zima” data 05.11.2022r.

ZASADY TURU ” CZTERY PORY ROKU”

 1. Zespół przystępujący do TURU to zespół 2 osobowy w dowolnej konfiguracji.
 2. Zespół rozpoczyna TUR, kontynuuje i kończy w tym samym składzie jak przy zgłoszeniu w pierwszym rozegranym przez zespół turnieju.
 3. Zespół może przystąpić do TURU w każdym czasie; tzn – nie ma obowiązku uczestniczyć w każdym turnieju zaliczanym do TURU.
 4. O zajętym miejscu zespołu w TURZE decyduje suma wszystkich zdobytych punktów poszczególnych turniejów TURU.
 5. W przypadku równej ilośc punktów drugim wyznacznikiem będzie udział zespołu w turniejach TURU; ( 4- udziały; 3- udziały; 2- udziały; 1-udział).
 6. W każdym turnieju zaliczanym do TURU klasyfikowanych będzie 15 zespołów, zgodnie z obowiązującą punktacją TURU.
 7. Każdy zespół przystępujący do TURU otrzyma niniejszy regulamin
 8. Przed każdym turniejem zostanie wywieszona aktualna klasyfokacja zespołu informująca o aktualnej pozycji zespołu i sumą zdobytych punktów.
 9. Wszelkie spory dotyczące TURU rozstrzyga ostatecznie powołana komisja w składzie:
  • Waldemar Schulz – „BORBUL” Borne Sulinowo
  • Bogusław Guzdek – „BORBUL” Borne Sulinowo
 10. Rozstrzygnięcia Komisji są ostatyeczne.

PUNKTACJA KAŻDEGO TURNIEJU TURU

Miejsce Punkty
1 100
2 80
3 60
4 50
5 45
6 40
7 36
8 32
9 29
10 26
11 24
12 22
13 20
14 18
15 16