Kontakt

KS „BORBUL”
tel. 502 076 881
e-mail: barbara.skowronska@interia.com
KRS: 0000 215 720, Cel szczegółowy: BORBUL
Nr konta: PBS o/Borne Sulinowo 44 8581 1056 0301 2237 2000 0001