Turniej w Bule

1 października br. na terenie stadionu miejskiego w Bornem Sulinowie odbył się ” I Otwarty Turniej o Puchar Burmistrza Bornego Sulinowa w Bule”. Organizatorami imprezy byli: Klub Sportowy „BorBul” zrzeszający miłośników gry w bule oraz Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie.

Turniej uroczyście otworzyli przedstawiciele organizatorów: Prezes klubu „BorBul” pan Kazimierz Skowroński oraz Animator Sportu przy CKiR pan Piotr Gałka. Następnie głos zabrali honorowi goście – pani Burmistrz Renata Pietkiewicz – Chmyłkowska oraz pani Iwona Gajewska-Tranbowicz – Dyrektor MBP z Bornego Sulinowa.

Na starcie zawodów stanęło 8 drużyn:
3 drużyny klubu BorBul
1 drużyna Środowiskowego Domy Samopomocy
1 drużyna ze Złocieńca
3 drużyny z Kaliskiej

Turniej rozgrywany był systemem rundowym (szwajcarskim) po 40 minut każda runda. Nad poprawnym przebiegiem zawodów czuwał sędzia główny Piotr Gałka.

Po rozegraniu całości turnieju klasyfikacja końcowa wyglądała następująco:

1 miejsce – Monika Dadura i Danuta India Krużycka
2 miejsce- Dawid Dadura i Jan Neubauer
3 miejsce- Barbara i Kazimierz Skowrońscy

Zwycięzcy uhonorowani zostali „pucharem przechodnim” (puchar trafi na własność do drużyny, która wygra turniej przynajmniej 3 razy) ufundowanym przez Dyrektora MBP.

Uroczystej dekoracji zwycięzców dokonali pan prezes klubu „BorBul” Kazimierz Skowroński oraz pani Dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji Paulina Undrych – Matkowska, która na okoliczność turnieju ufundowała: puchary za zajęcie II i III miejsca, medale dla pierwszych 3 drużyn oraz pamiątkowe dyplomy dla każdego uczestnika.

W czasie trwania turnieju Klub Sportowy „Borbul” zorganizował ciepły posiłek nie tylko dla samych uczestników, ale dla wszystkich którzy tego dnia postanowili odwiedzić stadion miejski w Bornem Sulinowie.

Organizatorzy chcieliby serdecznie podziękować wszystkim pracownikom Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie za zaangażowanie w przygotowanie imprezy. Przede wszystkim chodzi tu o przygotowanie torów, zorganizowanie nagłośnienia, wykonanie tyczek pod tablice wyników a także wszystkim innym, którzy mieli swój wkład w organizacje turnieju.

Serdecznie dziękujemy sponsorom:
– Nadleśnictwu w Bornem Sulinowie za wkład finansowy
– Miejskiej Bibliotece Publicznej za ufundowanie pucharu
– Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Tworzących Przyjaciół za przekazanie obrazów na nagrody

Osobne podziękowania kierujemy dla pani Burmistrz Bornego Sulinowa za wkład finansowy i wsparcie budowy bulodromu przy CKiR.