Tur „Cztery Pory Roku”

REGULAMIN
TURU – „CZTERY PORY ROKU”

Organizator: K.S. „BORBUL” Borne Sulinowo; Hostel „CZTERY PORY ROKU”

Miejsce przeprowadzenia TURU: Borne Sulinowo ul. Wojska Polskiego 16

Typ TU RU: Dublety – Rankingowy – Szwajcar 7 rund bez dodatkowego rzutu.

Wpisowe: 35 zł od uczestnika.

NAGRODY: W każdym turnieju; I miejsce (Puchary); II, III miejsca (medale); IV, V, VI miejsca (dyplomy).

Finał TURU po podsumowaniu wszystkich czterech turniejów nagrody pieniężne, za zajęte miejsca: I, II, III, IV, V, VI.

TUR składa się z czterech turniejów pod nazwą:

I turniej: „Wiosenne przebudzenie” data 01-05-2021

II turniej: „Letnie lenistwo” data 15-08-2021

III turniej: „Jesienne kulanie” data 17-10-2021

IV turniej (finał): „Zimowe party” data 20-11-2021

ZASADY TURU „CZTERY PORY ROKU”

  1. Zespół przystępujący do TU RU to zespół 2 osobowy w dowolnej konfiguracji, bez zawodnika rezerwowego.
  2. Zespół rozpoczyna TUR, kontynuuje i kończy w tym samym składzie jak przy zgłoszeniu w pierwszym rozegranym przez zespół turnieju.
  3. Zespół może przystąpić do TURU w każdym czasie: tzn – nie ma obowiązku uczestniczyć w każdym turnieju zaliczanym do TURU.
  4. O zajętym miejscu zespołu w TURZE decyduje suma wszystkich zdobytych punktów poszczególnych turniejów TURU.
  5. w przypadku równej ilość punktów drugim wyznacznikiem będzie udział zespołu w turniejach TU RU: (4-udziały; 3-udziały; 2-udziały; 1-udział).
  6. W dalszej kolejności przy równym udziale zespołu w turniejach TU RU najwyższe zajęte miejsce w rozegranym przez zespół turnieju.
  7. Każdy zespół przystępujący do TURU otrzyma niniejszy regulamin
  8. Przed każdym turniejem TURU zostanie wywieszona aktualna klasyfikacja zespołu informująca o pozycji zespołu i suma zdobytych punktów.
  9. Wszelkie spory dotyczące TURU rozstrzyga ostatecznie powołana komisja w składzie;

Waldemar Schulz – „BORBUL” Borne Sulinowo
Bogusław Guzdek – „BORBUL” Borne Sulinowo
Barbara Skowrońska – „BORBUL” Borne Sulinowo

  1. rozstrzygnięcia Komisji są ostateczne.

PUNKTACJA KAŻDEGO TURNIEJU TURU

Przy obsadzie 25 zespołów:

1-50 6-40 11-30 16-20 21-10
2-48 7-38 12-28 17-18 22-8
3-46 8-36 13-26 18-16 23-6
4-44 9-34 14-24 19-14 24-4
5-42 10-32 15-22 20-12 25-2

Przy obsadzie mniejszym: 24, 23, 22, itd…..

Na przykład: udział 24 zespołów: 1 miejsce – 48 pkt; 2 miejsce – 46 pkt, itd…