Walne Zebranie

W dniu 7.12.2016 odbyło się Walne Zebranie Klubu Sportowego ,,BORBUL”, w trakcje którego do zarządu powołany został p. Henryk Zarzycki – członek zarządu.

W związku z rezygnacją z pełnienia funkcji w komisji rewizyjnej na stanowisko Przewodniczącego powołano: p. Mieczysławę Grodecką; zastępca p. Wiesławę Świegocką, sekretarzem pozostaje p. Barbara Skowrońska.