Walne zebranie KS „BORBUL”

W dniu 29-02-2020 odbyło się Walne zebranie KS ,,BORBUL” w związku z zakończeniem kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Wybory odbyły się w koleżeńskiej atmosferze i w całkowitej jednomyślności.

Nowy skład Zarządu:

  • Prezes – Kazimierz Skowroński
  • V-c Prezes – Henryk Zarzycki
  • Sekretarz – Barbara Skowrońska
  • Członek Zarządu – Tadeusz Datta
  • Członek Zarządu – Waldemar Schulz

Skład Komisji Rewizyjnej:

  • Przewodniczący – Bogusław Guzdek
  • Z-c Przewodniczącego – Bogumiła Śpiewanek
  • Członek Komisji Rewizyjnej – Teresa Mierzejewska

Kadencja obecnych władz trwa na lata 2020-2023.