Walne Zebranie Klubu Sportowego „BORBUL”

W dniu 11.11.2017 r. w siedzibie klubu odbyło się Walne Zebranie Klubu Sportowego „BORBUL”, w którym uczestniczyło 17 członków.
Podczas zebrania klubu jednogłośnie dokonano wyboru nowych władz, w skład którego wchodzą:

  • Prezes – Kazimierz Skowroński
  • Wiceprezes – Henryk Zarzycki
  • Sekretarz – Rafał Glanc
  • Członek zarządu – Janusz Korniowski

Ponadto na zebraniu omówiono bieżącą sytuację klubu oraz poruszono sprawę dotyczącą ukarania jednego z członków za naganne zachowanie.