Walne Zebranie Klubu Sportowego „BORBUL”

W dniu 11.11.2018 r. w siedzibie klubu odbyło się Walne Zebranie Klubu Sportowego „BORBUL”.
Podczas zebrania klubu jednogłośnie dokonano wyboru nowych władz, w skład którego wchodzą:

Zarząd Klubu „BorBul”

  • Kazimierz Skowroński – Prezes
  • Henryk Zarzycki – Wiceprezes
  • Anna Zych – Sekretarz
  • Jadwiga Kowalczyk – Członek zarządu
  • Tadeusz Datta – Członek zarządu

Komisja Rewizyjna

  • Bogusław Guzdek – Przewodniczący
  • Waldemar Schulz – Zastępca przewodniczącego
  • Teresa Mierzejewska – Członek komisji