Minęło 5 lat działalności BORBUL Borne Sulinowo

W piątek 3 września na obiekcie Hostelu Cztery Pory Roku odbyła się uroczystość podsumowująca 5 lat działalności Klubu Sportowego BORBUL Borne Sulinowo. Klub ten był pierwszym Klubem Sportowym Gry w Bule na terenach naszego powiatu szczecineckiego a drugim w naszym województwie zachodniopomorskim. Podsumowania działalności dokonała Pani Prezes KS BORBUL Barbara Skowrońska. Przywitała gości spotkania oraz przedstawiła co klub zrobił w okresie tych 5 lat. Goście spotkania po przemówieniu składali gratulacje oraz zapewniali o dalszej pomocy klubowi. Uroczystość ta odbyła się dzięki Pani Burmistrz Bornego Sulinowa Dorocie Chrzanowskiej obecnej na tej uroczystości. Podziękowano za pomoc Radom Osiedla nr.1 i 2, sponsorom indywidualnym oraz firmom za wkład w rozwój tej gry na terenach Bornego Sulinowa i okolic. Po części oficjalnej uczestnicy mogli posilić się słodkościami i posłuchać muzyki z akordeonu.